Hvad gør man ved en nabo, som smider sit haveaffald ind til os?

Hvad gør man ved en nabo, der er sur over, at vores bevaringsværdige træ ikke bliver beskåret, og som derfor er begyndt at smide haveaffald/gamle blade ind til os over vores plankeværk ?

Affaldet består overvejende af blade fra træet, men naturligvis også andet.

SVAR:

   I kan eventuelt sende naboen et anbefalet brev, som I - af bevismæssige   grunde -beholder en kopi af, og hvor I beder naboen ophøre med at smide  sit haveaffald ind i jeres have.
   Tilføj at hvis naboen ikke straks ophører med denne adfærd, vil I anmode   politiet om at give ham et påbud, dvs. et såkaldt polititilhold.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund.