Kan udlejer kræve, at huslejen fremover skal betales kvartalsvis forud?

Jeg bor i en mindre ejendom med 5 lejemål i København, der netop er solgt til en ny ejer. Dennes advokat har netop tilsendt mig brev, der vil ændre den månedlige forudbetaling af husleje, til kvartalsvis forudbetalt husleje med start pr. 1. oktober.

Dette betyder, at jeg må skaffe 18.000 kr. nu og her til næste huslejebetaling. Kan man det ??

SVAR:

Nej, det kan den nye udlejer ikke gøre.

Når det er aftalt, at huslejen skal betales forud for en måned af gangen, så kan en udlejer ikke efterfølgende kræve forudbetaling for et kvartal af gangen, se lejelovens § 33 stk. 1 under denne linjes lovsamling.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund