Hvor længe kan min udlejer tilbageholde beløb til dækning af evt. efterbetaling af varme?

Er der regler for, hvornår et varmeregnskab skal være gjort op og evt. udbetalt til lejere???

Jeg fraflyttede pr.1.9.98 mit tidligere lejemål. De advokater, der på daværende tidspunkt administrerede ejendommen, tog 1000 kr. af mit depositum til dækning af evt. efterfølgende varmeregning. Jeg har netop erfaret, at andre siden har overtaget administrationen. Jeg kan imidlertid ikke komme i kontakt med dem telefonisk og kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvor jeg står inden jeg kontakter dem skriftligt.

SVAR:

Lejer skal have varmeregnskabet fra udlejer senest 4 måneder fra varmeårets udløb (typisk den 1. juni), dog senest 3 måneder efter, at udlejer har fået afregningen fra varmeværket.

Overskrides denne frist, kan udlejer ikke kræve efterbetaling for 98/99-året, og differencen skal betales til lejer senest den 1. oktober 1999.

Med venlig hilsen

Laurtits H. Gregersen

RET&RÅD, Viborg

retraad.gif (5798 bytes)