Kan sælger af andelslejlighed pålægges et gebyr på 1.000 kr.?

I den andelsboligforening, hvor jeg bor, overvejer bestyrelsen at indføre et gebyr ved salg af bolig på 1000,- kr. der alene pålægges sælger at betale. Køber og sælger betaler i forvejen i fællesskab for vurdering af boligen af vurderingsmand - i størrelsesordenen 2-3.000 kr. pr. boligsalg.

Er det lovligt at opkræve et sådan gebyr?

Kan gebyret pålægges sælger alene?

SVAR:

Lovgrundlaget findes i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Af selve lovteksten fremgår dog blot at overdragelsesprisen skal godkendes af bestyrelsen og i øvrigt være beregnet på en af de lovmæssige måder.

Betaling derudover er ulovlig, men det er almindelig praksis, at det anerkendes at opkræve et gebyr til foreningen eller administrator, men det skal være rimeligt i forhold til arbejdet. Beløb op til omkring kr. 2.500,- er vist sædvanlige.

Det er mit indtryk, at gebyret i de fleste foreninger pålægges sælger, medens gebyr for vurdering ofte deles.

Et gebyr, som opkræves køber, er kun ulovligt, hvis det har en sådan størrelsesorden, at det må sidestilles med betaling af overpris.

Med venlig hilsen

Therkildsen Advokater

Advokat Bjørn Lund Hansen