Hvordan kan vi forhindre bordelvirksomhed i vores ejendom?

Vi er en ejerforening, der skriver til jer angående problemer med bordelvirksomhed i vores ejendom.

Ejendommen består af 9 ejerlejligheder, hvoraf den i stueetagen kun må udlejes til erhverv. Der må ikke overnattes i lejligheden. Ejeren heraf har for nylig udlejet den til et bordel, hvad vi er meget kede af. Vi har kontaktet politiet, og vil også anmelde det til Kommunens Bygningsinspektorat.
>
Vi har læst jeres svar angående mulighederne for at få lejerne sat ud derfra. Vores spørgsmål er nu følgende:

1. Har man mulighed for at ændre foreningens vedtægter, sådan at der i disse står at bordelvirksomhed i ejendommen ikke er tilladt?

2. Er der mulighed for at få tinglyst en lignende tilføjelse til skøderne? Vi tænker her på vores muligheder for at forhindre salg af lejligheden til bordeldrivende.

3. Er det ulovligt at notere de besøgendes bilnumre?

4. Er det ulovligt at offentliggøre disse for eksempel i en annonce i en avis eller på internettet ?

5. Den herre der står som lejer af lejligheden, har oplyst, at de tre asiatiske piger, der arbejder der, arbejder på skift. De er der døgnet rundt, og altså også om natten. Vil dette blive betragtet som overnatning i lejligheden? Dette er i følge vores skøder ikke tilladt.

SVAR:

Jeres muligheder for som ejerforening at gribe ind er meget begrænsede, og især hvis der ikke på forhånd i vedtægterne er noget, som forhindrer uønsket virksomhed som f.eks. bordel.

Til de forskellige spørgsmål vil jeg svare følgende:

1: Rent teoretisk vil en generalforsamlingsbeslutning om at forbyde bordelvirksomhed være en indskrænkning i den ene erhvervs-ejerlejligheds muligheder. En sådan beslutning er kun gyldig, hvis alle tiltræder, og især den eller de lejligheder som bliver berørt skal tiltræde. Ellers er beslutningen ikke gyldig - uanset majoritet på generalforsamlingen.

2. Ejerforeningen kan ikke få tilføjet vilkår i de tinglyste skøder, idet det på tilsvarende vis vil være en indskrænkning i ejendomsretten.

3. Jeg ser ikke noget ulovligt i at notere de besøgendes bilnumre, men dog heller ikke noget formål dermed. Numrene i sig selv er uden betydning, og oplysning om ejer gives af motorkontorerne til private kun, hvis der er et relevant formål med at få viden om ejer, f.eks efter en påkørsel.

4. Det vil helt klart være ulovligt, hvis numrene på de pågældende biler offentliggøres af ejerforeningen. Det vil være en overtrædelse af straffelovens § 264d om offentliggørelse af private forhold. Også bestemmelserne om injurier kan komme på tale, for I kan jo ikke vide om den besøgende var ejer af bilen, eller blot en der havde lånt bilen eller var bruger af denne.

5. Det forhold at de pågældende piger er i lejligheden om natten, kan ikke betragtes som overnatning. Det forudsætter, at de pågældende er tilmeldt på adressen med bolig, og det er de sikkert ikke.

6. Selvom lejligheden er registreret til erhverv, er der intet som forhindrer at der er indrettet bad og køkken i lejligheden. Indretning af bad og køkken skal dog være godkendt af bygningsmyndigheden.

Umiddelbart mener jeg ikke at ejerforeningen har store muligheder for at gribe ind - i det mindste ikke gennem ændring af vedtægter eller husorden. I bør nok undersøge om der er en lokalplan, som omtaler erhvervsmulighederne, men den udtaler dog næppe noget om bordelvirksomhed eller lignende. Tilbage er vist blot af at henlede politi (evt. fremmedpolitiet) og Skat & Told på  forholdet.

Med venlig hilsen

Therkildsen Advokater

Advokat Bjørn Lund Hansen