Mangler ved nybyggeri.

Vi er ved at få opført et nyt hus, hvor vi selv står som bygherrer, men vi har et byggefirma som hovedentreprenør. Vores kontrakt bygger på AB 92 som "bilag", mens selve kontrakten kun indeholder tegninger, betalingsplan, pris og materialeliste.

Vores spørgsmål er følgende:

I § 28 "defineres" begrebet "færdigmelding", men vi er i tvivl om "færdigmelding" er dagen for afsendelsen af brevet hvori datoen for arbejdets fædigørelse står, eller om "færdigmelding" er dagen, hvor de er færdige (fysisk). Helt konkret er vores hus færdigt den 30. juli, mens brevet, hvor denne dato er indeholdt, er dateret den 19. juli.

Ligeledes i § 28 "defineres" begrebet "væsentlige mangler". Har du mulighed  for at give nolge eksempler i den nedre ende (modsat at fx taget eller gulvet mangler) ?
>
Endelig skal vi i forbindelse med afleveringsforretningen (§ 31) fastsætte mangler, hvilket giver anledning til to spørgsmål:

1: Hvad er en rimelig frist at give for mangler så som steder der ikke er  malet ordentligt, lister der mangler, manglende rengøring i hus og på  grunden (hvis muligt må svaret meget gerne indeholde eksempler) ?

2: Hvad er proceduren hvis entreprenøren ikke vil anerkende en mangel (som bygherre mener er tilstede) ?

SVAR:

Der er skrevet og skrives mange tykke bøger om entrepriseret, ( Hørlycks: Entreprise og Licitation fylder ca. 550 sider ), så det er ikke let blot at give korte, entydige svar. Jeg vover dog pelsen alligevel:

"Færdigmeldingen" er blot entreprenørens meddelelse om, at arbejdet på et snarligt tidspunkt er afleveringsmodent (færdigt), så der kan indkaldes til afleveringsforretning, hvor der i fællesskab sker en gennemgang af byggeriet og laves en afleveringsprotokol/mangelsliste, hvori man opregner alle de af bygherren konstaterede mangler og angiver entreprenørens bemærkninger, og giver en rimelig afhjælpningsfrist, jf. §§ 29 - 31.

Det afgørende er afleveringen, hvor risikoen går over på bygherren mv.(svarer til levering ved løsørekøb).

Om arbejdet afleveres, er afhængig af, om der er væsentlige mangler, dvs. mangler, der gør, at huset ikke med rimelighed kan forlanges ibrugtaget. Dette vil jo altid bero på en konkret vurdering, og der er megen voldgiftspraksis herom.

Du bør entrere med en arkitekt eller ingeniør herom, så du på denne måde får en uafhængig rådgivning på dette vigtige stade.

Hvis det rent faktisk ibrugtages, betragtes det som afleveret.

En rimelig frist til små iriterende sjuskemangler er højest 1 - 2 arbejdsuger.

Hvis I er uenige, kan I få en sagkyndig bedømmelse via reglerne om syn og skøn, jf. § 45 eller, hvis der kan blive tale om frigivelse af entreprenørens sikkerhed, sagkyndig beslutning jf. § 46.

Jeg synes dog, at det er ret fantastisk, at du, som givetvis ikke selv kunne finde på at lave bremser på din egen bil, her begiver dig ud i et byggeri i millionklassen uden at søge professionel bistand.

Med venlig hilsen

Advokat Tom Tønnies

Ret & Råd, Vejen

jug-logo.jpg (14017 bytes)