Har min nabo pligt til at luge for flyvehavre i skel?

Jeg vil lige høre om I kan hjælpe mig med regler omkring bortlugning af flyvehavre ved skel.

Vores nabo er ikke særlig flink til at holde skellet frit for flyvehavre og inden jeg nu kontakter ham vil jeg gerne vide hvor bred  en zone fra skel han skal holde fri for flyvehavre.

Jeg har kigget lidt på lov nr. 298 af 24/04/1996 men det fremgår ikke præcist, hvor meget han skal fjerne.

SVAR:

Det fremgår af bekendtgørelsen til loven (nr. 542 af  28.06.1995), at alle arealer, dyrkede som udyrkede skal holdes fri for flyvehavre ved ejers eller brugers foranstaltning.

Det vil sige, at ingen flyvehavre tolereres.

Tilsyns - og kontrolmyndighed er
Plantedirektoratet
Skovbrynet 20
2800 Lyngby
45 96 66 00, fax 45 96 66 10
Tlf.tid 8-16, fre dog 8-15
E-mail: plantedir@plantedir.dk

Med venlig hilsen

Advokat Stig Holdgaard,

Ret & Råd, Tommeruo

jug-logo.jpg (14017 bytes)