Kan et flertal kræve altanerne nedlagt?

Vi er en ejendom med 12 ejerlejligheder, som er omfattet af normalvedtægter. 6 lejligheder har altan. Disse altaner står nu foran en udskiftning. Som ejerforening er vi klar over, at vi har et fælles økonomisk ansvar i.forhols til renovering af facaden. Det vil fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt være fuldt forsvarligt, blot at nedtage altanerne og reparere facaden.Kan vi nøjes med det? Eller skal altanerne genetableres?

Hvilken form for flertal kræver disse beslutninger?

Hvis altanerne skal genetableres, vil det komme til at koste 180.000 kr. Ejerforeningens bestyrelse foreslår en alternativ fordelingsnøgle, således at de 6 altan-ejere betaler %-vis mere end ikke altan-ejere. Hvilken form for flertal kræver den beslutning?

SVAR:

Jeg er overbevist om, at hvis blot en af ejerne med altan modsætter sig en forandring, således at altaner afskaffes, vil beslutningen ikke være gyldig. Der er tale om en væsentlig forringelse og et væsentlig indgreb i ejendommen. Iøvrigt vil en beslutning også skulle godkendes af den kommunale bygningsmyndighed, herunder af brandmæssige årsager.

Da udskiftningen af altaner er en beslutning om vedligeholdelse af det eksisterende, vil renovering kunne vedtages med almindeligt flertal, medmindre Jeres vedtægter har særlige bestemmelser.

Hvis fordelingstal skal ændres kræver det accept fra alle som får en større hæftelse end tidligere. Med andre ord skal alle ejerne med altan godkende.

Med venlig hilsen

Therkildsen Advokater

Advokat Bjørn Lund Hansen