Udskiftning af vinduer i ejerlejlighed

Vi bor i en ejerlejlighed i en ejendom bestående af tre lejligheder. Til ejendommen er oprettet en ejerforening med tinglyste vedtægter. Vi har fået en lille tvist med vores underbo om, hvorvidt ejerforeningen skal betale for udvendig vedligeholdelse af vinduer (vinduesrammer).

Ejerforeningens vedtægt § 15 om vedligeholdelse lyder som følger:

Forsvarlig udvendig vedligeholdelse af ejendommen foranstaltes af foreningen for dennes regning, medens den indvendige vedligeholdelse af ejerlejlighederne og dertil hørende kælderrum påhviler de enkelte medlemmer, hvorved bemærkes, at indvendig vedligeholdelse ikke alene omfatter tapetsering, hvidtning og maling, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulve, døre og alt lejlighedens udstyr, herunder el-ledninger, el-kontakter, radiatorer med ventiler, vandledninger, vandhaner og sanitetsinstallationer, kort sagt alt, hvad der er installeret inden for lejlighedens vægge, hvorimod foreningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens forsyningsledninger og fællesinstallationer uden for de enkelte lejligheder indtil disses individuelle forgreninger i de enkelte lejligheder.

Vores spørgsmål er: Hvem skal betale for udvendig vedligeholdelse af vinduesrammer, herunder maling og udskiftning af eventuelt rådne vinduesrammer?

Med venlig hilsen

U. J. C.

Svar

De pågældende udgifter må efter min opfattelse være fællesudgifter, som skal betales af ejerforeningen.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg