Gælder en forbedringsforhøjelse ud i al fremtid?

I 1989/90 fik jeg sat nye vinduer i mit lejemål. (privat udlejningsejendom). Den dag idag betaler jeg 264 kr. via min husleje.

Jeg har fået at vide af viceværten, at jeg skal betale ovennævnte beløb, så længe jeg bebor lejemålet.

Har det sin rigtighed?

Eksisterer der regler som regulerer ovennævnte problemstilling?

SVAR:

Ja, der er rigtigt, at en forbedringsforhøjelse fortsætter med at være gældende ud i al fremtid.

Det er kun, hvis værdien af dit lejemål må anses at være væsentligt under det beløb, du betaler i husleje, at du kan forlange huslejen nedsat, se eventuelt lejelovens § 49 stk. 1 under denne linjes lovsamling.

 Med venlig hilsen

Erik Frodelund