Kan et medlem af en ejerforening kræve at få udleveret kopi af ejerforeningens regnskabsbilag?

Kan et medlem af en ejerforening forlange at få samtlige eller dele af foreningens regnskabsbilag udleveret?

Medlemmet er ikke og har aldrig været medlem af bestyrelsen eller været revisor for foreningen.

Regnskabsmaterialet vedrører regnskaber, der enstemmigt er godkendt på generalforsamlingen.

Foreningens vedtægter siger ikke noget om udlevering af regnskabsbilag til medlemmer.

SVAR:

Ja, det vil jeg mene, medlemmet kan, men det står ikke positivt i lov eller anden retsregel.

Da lejere har krav på at se udlejerens bilag, hvad angår udvendig og indvendig vedligeholdelse, må der - alene ud fra en analogi fra disse regler - gælder mindst det samme for en medejer (af ejendommens fælles bestanddele). Derfor må medlemmet have krav på at få en kopi af de ønskede bilag - evt. mod betaling.

Skulle ejerforeningens bestyrelse nægte dette, kan medlemmet altid forsøge at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med kun dette punkt - dvs. medlemmers indsigt i bilag - på dagsordenen.

 Med venlig hilsen

Erik Frodelund