Skal en tilstandsrapport også omfatte carporten?

Jeg vil gerne vide, om den som laver tilstandsrapporten selv må bestemme, om han skal tage carporten med i rapporten.

Ved det hus vi har kik på,  er carporten ikke med i rapporten, hvilket jeg ikke kan forstå, fordi min carport skulle med i en sundhedsattest.

Begge carporte er monteret på huset .

SVAR:

Lovgrundlaget for tilstandsrapporter skal søges i loven om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Vedr. udarbejdelse af tilstandsrapporter omtales blot, at reglerne gælder ved ejendomme bestemt til beboelse.

Tilstandsrapporten skal omfatte alle bygninger på grunden, men den bygningssagkyndige og kun denne kan undtage bygninger fra gennemgangen, hvis disse er i så dårlig stand, at det er formålsløst at gennemgå dem.

Der er desværre en del bygningssagkyndige som generelt undtager sekundære bygninger

I kan bede sælger eller mægler om at sørge for, at tilstandsrapporten kommer til også at omfatte carporten.

Med venlig hilsen

Therkildsen Advokater

Advokat Bjørn Lund Hansen