Kan udlejer forhøje huslejen med 200 kr. uden begrundelse?

Min datter har d. 01.02.1998 lejet et lille hus til en husleje på 2500 pr. måned

Hun har nu fået skiftlig besked om at huslejen pr. 1.juli 99 er steget til 2700 pr måned.

Der er ikke lavet forbedringer.

Vi vil gerne vide, om dette er lovligt

SVAR:

Udlejeren kan godt forsøge at forhøje lejen, men efter det oplyste, har udlejeren ikke gjort det rigtigt. Dels skal udlejeren angive baggrunden for lejeforhøjelsen, og dels skal han give jeres datter mulighed for at komme med indsigelse. Undlader han disse ting, så er lejeforhøjelsen ganske enkelt ugyldig, dvs. jeres datter kan lade være med at betale den.

Jeres datter bør sende sin udlejer et anbefalet brev, som hun - af bevismæssige grunde - beholder en kopi af, og hvor hun skriver, at den omtalte lejeforhøjelse er ugyldig, da den ikke opfylder lejelovens formkrav, se lejelovens § 48 stk. 2 under denne linjes lovsamling.

Hun kan tilføje, at en ugyldig varsling ikke har noget retsvirkning overhovedet, og derfor undlader hun naturligvis at betale forhøjelsen.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund