Hvad skal jeg stille op med min støjende nabo?

Jeg skriver til dig i håb om at få et godt råd angående min nabo, som siden jeg flyttede ind har været ved at drive mig til vanvid med musik og tv-støj.

Sagen er, at jeg bor i en ejerlejlighed - naboen bor i opgangen ved siden af, og tilhører den samme ejerforening. Støjen består hovedsageligt af larm fra tv'et, som hver dag kører fra om formiddagen til kl. 5-6 stykker om morgenen. I dagtimerne er det ikke noget problem da jeg alligevel er væk på arbejde, men om natten kniber det gevaldigt med at få søvn om øjnene.

Jeg  har ikke indtryk af at andre i opgangen er generet af ham, da det jo udelukkende handler om, at hans tv er placeret i det rum, som vender direkte ind til mit soveværelse.

På nuværende tidspunkt har jeg prøvet forskellige ting: Dels har jeg sovet  på sofaen inde i min stue, hvor støjen er knap så slem, dels har jeg kontaktet ejerforeningen og skrevet en klage, som de behandlede på et møde og sendte anbefalet til naboen. Det kom der dog intet ud af, og formanden for ejerforeningen anbefalede mig da også snarere at investere i et par ørepropper fremfor at bruge min tid på at skrive klager ("det nytter alligevel ikke, for vi har ingen sanktionsmidler").

Men kan det virkelig være rigtigt? Jeg har i masser af år boet på kollegier og i bofællesskaber, hvor ørepropper var en fast bestanddel af min nattesøvn, men det foresvævede mig at det var et overstået kapitel, nu hvor jeg har investeret det meste af en halv million i en ejerlejlighed.

Har du et godt råd (ud over at klippe elkablerne til lejligheden over eller sende ham forgiftet fyldt chokolade)?? Det skal siges at jeg flere gange har forsøgt at træffe manden for at tale med ham "face to face" om problemet, men han lukker ganske enkelt ikke sin dør op. Derimod står han lige inden på den anden side og glor på mig gennem dørspionen....

SVAR:

Jeg må fraråde, at du klipper ledningerne over og/eller sende forgiftet chokolade - selv om jeg er ganske sikker på, at du uden tvivl ville kunne opnå den ønskede virkning med stor præcision og det meget hurtigt.

Jeg kan i stedet anbefale, at du igen søger kontakt med naboen, evt. bistået af ejerforeningens bestyrelse, for på denne måde at søge at opnå "fred".

Er denne fremgangsmåde ikke farbar, er mit forslag at du igen og igen skriftligt, og med kopi til ejerforeningens bestyrelse, henstiller til din nabo at ophøre med den generende adfærd.

Jeg er ikke bekendt med, om der for foreningen findes en husorden, men i fald en sådan findes, udgør din nabos adfærd en mulig overtrædelse heraf og måske også en krænkelse efter naboretlige regler.

Såfremt hverken dine og/eller bestyrelsens henvendelser til naboen hjælper, kan du og/eller bestyrelsen anmode generalforsamlingen om at beslutte, at krænkeren - din skal fraflytte.

I Ejerlejlighedslovens (EJLL) § 8, er der en særlig regel om misligholdelse i et ejerlejlighedsfællesskab.

Hvis en ejer, her din nabo, "gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen misligholdelse ... . kan ejerforeningen (læs generalforsamlingen) pålægge ham at fraflytte lejligheden med passende varsel."

Efter EJLL § 8 kan naboen pålægges at fraflytte, men ikke at sælge lejligheden.

Da sanktionen er endog særdeles betydelig, er kravene til misligholdelsens karakter også strenge.

I "lov-bemærkningerne" til EJLL § 8 er det anført, at der bør stilles strengere krav til fjernelse af en ejer end til ophævelse af lejemål. Da kravene til ophævelse af lejemål er endog særdeles restriktive - skal der foreligge et tilfælde - omend det ikke skal være ekstraordinært, så dog alligevel så grelt, at der ikke umiddelbart synes at være andre muligheder.

Der er altså en sidste udvej - omend den er voldsom og forudsætter at forarbejdet er gjort og kan godtgøres gennem fremlæggelse af div. klageskrivelser til både nabo og bestyrelse.

Med ønsket om at du igen opnår nattero.

Med venlig hilsen

Michael Lindquist

Ret & Råd, Ishøj

jug-logo.jpg (14017 bytes)