Kan én af 10 ejerlejlighedsejere modsætte sig, at vi opretter en grundfond i ejerforeningen?

Jeg sidder i bestyrelsen for en ejerlejlighedsforening - i alt 10 ejere.

Bestyrelsen vil foreslå etablering af en grundfond til dækning af tagarbejder, udskiftning af faldstammer og lign. store arbejder. Foreningen har ca. 20.000 i formue pr. 1.1.99 - og fællesudgifterne dækker kun lige "til dagen og vejen". Vi betaler hver 3.200 kr.  i kvartalet - og ejendommen er ca. 100 år gammel.

Der er nu en af ejerne, som absolut ikke vil være med - hun anfører, "at grundfonden ikke kan anvendes til løbende, forudsigelige drifts- og vedligeholdelsesudgifter" - det mener hun f.eks. tagarbejde er.

Er det rigtigt?

Hvilke muligheder har bestyrelsen for at inddrive hendes bidrag - hvis grundfonden bliver etableret?

SVAR:

I kan på en generalforsamling beslutte at oprette en grundfond, når mindst 1/4 af ejerne efter antal eller fordelingstal stemmer herfor. Dette fremgår af normalvedtægterne § 10.

Grundfondens midler kun kan anvendes til større udgifter - specielt uforudsete - f. eks. til reparation af taget, og grundfonden ikke må anvendes til løbende driftsudgifter.

Efter min vurdering er alle store vedligeholdelsesudgifter forudsigelige, idet der endnu ikke er konstueret tage, som holder evigt.

I må derfor have ret til at bruge af grundfondens midler til udskiftning af tag og faldstammer. Dette er ikke løbende driftsudgifter.

Hvis det pågældende medlem ikke indbetaler sin andel, kan ejerforeningen blot anlægge sag mod den pågældende.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg