Må bestyrelsen anbringe foreningens opsparing i obligationer?

Jeg er formand for en lille støttet andelsboligforening på 13 huse. Vi er selvadministrerende. Vi har igennem 10 år opsparet 89.000 kr. på en konsolideringskonto (vedligeholdelse).

Bankerne giver i dag ikke de store renter af pengene, og efter at vi har vedtaget, at der skal indbetales 20.000 kr. på kontoen om året, har jeg tænkt på om foreningen må sætte pengene i kortfristede obligationer for at få lidt mere i forrentning.

Jeg mener ikke, at det er tilladt at sætte dem i aktier, da dette vel vil blive betragtet som spekulation.

Jeg har forespurgt hos 2 registrerede revisorer, der begge har et indgående kendskab til andelsboligforeninger.

Den ene siger, at vi gerne må købe obligationer, men den anden siger, at det må vi ikke.

Jeg vil derfor gerne spørge jer. Hvad siger loven om dette. Må vi eller må vi ikke købe obligationer.

SVAR:

Der er intet til hinder for at en andelsboligforening køber obligationer for sine reserver. Det vil tvært imod være dårlig forvaltning af foreningens reserver, hvis de ikke gav et fornuftigt afkast. Den afvejning foreningen skal gøre sig er, at man ikke køber obligationer, hvor der er for stor risiko for kursfald, således at man eksempelvis køber obligationer med kort (rest)løbetid, men drøft disse forhold med jeres pengeinstitut.

Der er i øvrigt INGEN lovregler, der forbyder en andelsboligforening at investere sine midler. Der er heller ikke noget til hinder for at man køber aktier, men sådanne køb bør normalt frarådes, idet de fleste foreninger ikke ØNSKER at opsparede midler går tabt på grund af fejlagtige investeringer, hvilket jeg er helt enig i.

Der er dog mange foreninger der har en eller flere aktier i deres pengeinstitut, for at få en bedre forrentning af den almindelige driftskonto eller en opsparingskonto.

Det eneste der formelt kan hindre bestyrelsen i at købe "sikre" værdipapirer er, hvis vedtægterne indeholder forbud herimod, men en sådan vedtægtsbestemmelse vil være meget usædvanlig og kan i givet fald ændres.

Så, jeg synes I skal få købt nogle "sikre" obligationer, således at I ligesom en masse andre andelsboligforeninger får et fornuftigt udbytte af jeres opsparede midler.

Med venlig hilsen

Advokat Torben Winnerskjold,

Advokaterne Sankt Knuds Torv,

Århus