Hvordan opsiger jeg min lejlighed?

Jeg står for at skulle opsige mit lejemål, da jeg skal flytte sammen med min kæreste. I den forbindelse vil jeg gerne vide, hvordan jeg helt eksakt skal foretage denne opsigelse.

Jeg flytter ind hos min kæreste den 1.2.99 - kan jeg så f.eks. opsige lejemålet nu(?)

Men hvis jeg opsiger nu, så skal jeg vel også flytte nu (eller kan risikere det, hvis udlejer får det genudlejet hurtigt).

Skal jeg datere opsigelsen fra den 1.2.99 - altså: "Jeg opsiger hermed mit lejemål pr. 1.2.99......." osv.?

Jeg håber, at I kan hjælpe mig med svar, da jeg ikke aner, hvordan jeg skal gribe det an.

 SVAR:

Da jeg ikke er bekendt med, hvilke vilkår for opsigelse der fremgår af din lejekontrakt, vil min besvarelse tage udgangspunkt i lejelovene.

Det er muligt mellem lejer og udlejer at aftale uopsigelighed i lejeperioden eller for en begrænset periode.

Det typiske forhold er imidlertid lejelovenes almindelige vilkår, hvor lejemål kan opsiges med enten 1. eller 3. mdr. varsel afhængigt af om lejemålet er et værelseslejemål eller en lejlighed.

Lejeaftaler skal, medmindre andet er aftalt, opsiges til udløb af den måned, hvor varslet udløber. Opsiges en lejeaftale med kortere varsel, er udlejer forpligtet til at søge lejemålet genudlejet. Udlejer skal med lejelovens ord " ... iværksætte sædvanlige genudlejningsbestræbelser." for evt. at kunne fastholde lejer på lejekrav i den periode, det ikke måtte være muligt at genudleje i.

Når lejemålet skal opsiges bør du i egen interesse sørge for at dette sker skriftligt og at brevet sendes på en sådan måde at du senere kan dokumentere afsendelsen, f. eks. ved anbefalet brev, hvoraf du selv beholder en kopi.

Du skal i brevet oplyse, at lejemålet hermed opsiges, og at lejemålet er fraflyttet pr. x-dato, fra hvilken dato udlejer kan råde over lejemålet.

Endeligt skal du i brevet oplyse din nye adresse, så udlejer kan skrive til dig om evt. afregning af depositum, indkaldelse til fraflyttesyn m.v.

Med venlig hilsen

Michael Lindquist

Ret & Råd, Greve

jug-logo.jpg (14017 bytes)