Skal amerikaner have tilladelse til køb af ejerlejlighed?

Jeg er US statsborger som bor og arbejder i Danmark. Jeg har vaeret her i 2 aar og jeg altid har havde "temporary residence" et aar ad gangen.

Kaeresten og jeg oensker at koebe en lejlighed, men hun ikke har raad til ubetalingen og det er min forstaaelse at jag ikke kan ejer en lejlighed fordi jeg er fra USA og ikke har "permanent residence".

Her er mine spoergsmaal:

1. Er det rigtig at jeg kke kan ejer en lejlighed i Danmark uden at jeg har "permanent residence"?

2. Hvordan kan jeg give hende nok peng for at faa ubetalingen og minimere skat konsekvenser til hende? (Ellers hvad meget ekstra peng behoever jeg at giver hende at daekke skatten?)

3. Kan jeg beskytte mig med hvis vi skiftes og jeg proever at faa peng tilbage.

Svar

Ifølge § 1, stk. 1 i lov om erhvervelse af fast ejendom kan personer, der ikke har bopæl i Danmark, og som ej heller tidligere har haft bopæl her i landet i et tidsrum af i alt 5 år, kun med justitsministerens tilladelse erhverve adkomst på fast ejendom her i landet.

Ordet bopæl fortolkes strengt. Der kræves et virkeligt fast bopælsforhold. Ophold i uddannelses- eller studieøjemed eller ophold med henblik på nogle års beskæftigelse inden tilbagevenden til hjemlandet betragtes ikke som bopæl, selv om opholdet har været af længere varighed.

Jeg forstår dit spørgsmål således, at du ikke har fast bopæl i Danmark, men er du i tvivl, vil jeg råde dig til at spørge i Justitsministeriet, som samtidigt kan oplyse, hvorledes dine muligheder er for at få tilladelse til at købe ejerlejligheden. Jeg kender ikke justitsministeriets praksis på dette område. Telefonnummeret er 33 92 33 40

Da I ikke er gift, skal din kæreste betale indkomstskat af eventuelle gaver, og du kan ikke trække gaven fra i skat. Det vil være klogere at låne hende beløbet på rimelige vilkår med sikkerhed i form af et pantebrev i ejerlejligheden. Der skal være en rente på mindst 4% p.a. - ellers risikerer du at skulle betale skat efter reglerne i kursgevinstbeskatningsloven. Pantebrevet bør fra din side kunne opsiges til indfrielse med kort varsel, hvis I ophæver samlivet

Du kan eventuelt give hende et rentefrit lån på anfordringsvilkår og få sikkerhed for lånet i form af et ejerpantebrev.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg