Kan vi opsige lejeren, hvis vi køber udlejet ejerlejlighed?

Vi har mulighed for at købe vores ønskelejlighed (førstegangs salg) af et stort ejendomsselskab. Lejligheden er dog lejet ud og har været det i en lang årrække. Vi vil derfor i givet fald erhverve lejligheden med lejer.

Har vi mulighed for at sige lejeren op (med rimeligt varsel), idet vi selv ønsker at bebo lejligheden ?

Eller vil vi være nødt til at vente på at lejeren selv siger sit lejemål op ?

 SVAR:

I vil være med meget stor sandsynlighed være nødt til at vente på, at lejeren selv siger op - eller eventuelt aftale jer til rette med lejeren, fx ved at betale vedkommende et beløb til dækning af flytteomkostninger samt etablering i en anden bolig.

Når vi tager et lille forbehold, hænger det sammen med, at der kan være en spinkel mulighed for opsigelse med et års varsel, såfremt lejeren har boet i lejligheden fra før 1. juli 1986 og flere andre betingelser er opfyldt, se eventuelt de mange betingelser i lejelovens § 84 under denne linjes lovsamling.

Men I bør på ingen måde satse på, at I kan komme igennem med en sådan opsigelse. Derfor skal prisen på lejligheden fastsættes ud fra, at den er udlejet, og dermed ligger den 30 til 40 procent lavere end i ledig tilstand.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund