Kan vi få vor ejendom fredet eller erklæret bevaringsværdig?

Jeg ville høre, om det er muligt at få en andelsbolig fra 1905 på Nørrebro erklæret bevaringsværdig, og hvordan gør man i så fald?

Hvis bygningen kan fredes, kan man så opdele bygningen i ejerlejligheder, og hvilke konsekvenser har dette?

 SVAR:

Jeg må indledningsvis anføre, at du både bruger betegnelsen "bevaringsværdig" og "fredet ejendom". Det er imidlertid ikke det samme.

Hvis en bygning officielt er bevaringsværdig, er det på grundlag af bestemmelser i f.eks. en lokalplan, som påbyder at visse ejendomme ikke må andre udseende el. lign.

Fredning er et mere omfattende indgreb og kan ikke blot vedrøre ejendommens facader og tag, men kan også indebære at forandringer indvendig ikke må ske uden godkendelse. Fredning indebærer, at der ikke skal betales ejendomsskat, og der er endvidere særskilte belåningsregler.

Som udgangspunkt har den enkelte ejer, i dette tilfælde andelsboligforeningen, ingen særlig interesse i at få deres ejendom erklæret bevaringsværdig eller fredet.

Det giver heller ikke mulighed for at få ejendommen opdelt i ejerlejligheder. Der er særskilt indføjet bestemmelse i lov om ejerlejligheder § 10, stk. 2 om, at ejendomme, som tilhører en privat andelsboligforening, ikke kan opdeles som ejerlejligheder.

Bestemmelsen er indsat for at forhindre at lejere, som har overtaget en ejendom som andelsbolig efter bestemmelser om tilbudspligt, efterfølgende opdeler i ejerlejligheder.

Med venlig hilsen

Therkildsen Advokater

Advokat Bjørn Lund Hansen