Kan min 19-årige søn overtage min lejlighed?

Kan min 19-årige søn, som har boet i min lejelejlighed i 2,5 år, overtage lejemålet efter mig?

 SVAR:

Nej, det kan han ikke.

Det har tidligere været fast antaget, at sønnen kunne overtage lejemålet efter lejelovens § 77 a..

Højesteret har imidlertid i oktober 2003 afsagt en principiel dom på dette område. Nemlig en dom, hvor Højesteret kommer frem til , at det forhold, at en myndig søn eller datter bor hjemme, ikke i sig selv indebar, at der opstod et samliv i LL § 77 a's forstand, og at dette gjaldt, hvad enten den unge delte bolig med den ene af sine forældre eller dem begge. Anvendelsen af § 77 a måtte således forudsætte, at der var etableret en form for gensidigt økonomisk og personligt afhængighedsforhold, som parterne ophævede gennem den ene parts flytning.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund