Skal vi betale huslejen til køber eller sælger af ejendommen?

Den 15.10.98 blev ejendommen jeg bor i solgt. Den 1.11.98 sendte køber huslejeopkrævning til samtlige lejere. Det gjorde sælger også, idet han hævdede, at køber ikke havde opfyldt slutsedlens betingelser mht. deponeringens størrelse. De havde åbenbart en tvist om refusionssaldiene.

Vi vidste ikke, hvem vi skulle betale til og ville vente til 3 søgnedag efter sidste rettidige betalingsdag. Vi har nu fået et brev fra sælgers advokat, som påbyder os at betale med frigørende virkning til sælger. Skal vi det?

Og kan sælger kræve handlen ophævet?

 SVAR:

Jeg har ikke mulighed for at bedømme, om sælger kan hæve handelen, da det bl. a. kræver kendskab til indholdet af købsaftalen.

Da der er berettiget tvivl om, hvem der er rette kreditor, kan du blive frigjort ved at deponere lejen efter reglerne i deponeringsloven. Beløbet skal da deponeres på en konto i en bank eller en sparekasse og klausuleres således, at beløbet frigives til sælger eller køber, når det ved forlig eller endelig dom er fastlslået, hvem beløbet tilkommer. Du skal sørge for, at både sælger og køber får meddelelse om deponeringen. Du bør bede din bank eller sparekasse bistå med at udforme deponeringen korrekt.

En anden og lettere løsning kan være, at du betaler til sælgers advokat, men i et følgebrev til advokaten skriver, at betalingen sker på betingelse af, at advokaten indestår for at betalingen er sket med frigørende virkning  Du kan forinden betalingen kontakte køber for at høre, om køber også gør krav på den samme husleje, og hvis det er tilfældet, vil jeg tilråde dig at foretage deponering.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg