Hvor meget kan vor husleje stige?

Hej og tak for de altid gode råd i brevkassen

Vi har som lejere i en privat ejendom - nedlagt landejendom, hvor udlejere bor i stueetagen og vi i overetagen - fået en mundtlig varsling om en huslejestigning. I den forbindelse har vi for at undgå problemer/misforståelser med udlejerne, som vi har et ellers godt forhold til, skrevet til dem om at varsel af huslejestigning skal ske skriftligt.

Vores spørgsmål går imidlertid på den forhøjede leje, som vi er klar over vi har mulighed for at gøre skriftlig indsigelse overfor. Vi ved at det er noget med om lejen er højere end det lejedes værdi. Men hvor meget kan huslejen stige??????

Vores nuværende leje er kr. 3500,- pr. md. og der er mundtligt varslet en stigning på kr. 500,- pr. md. - altså en samlet husleje på kr. 4000,- . Vores husleje er en samlet leje, hvori der indgår både forbrug af vand, varme og el. Der er ikke separate målere på vores lejlighed og udlejer kan jo derfor ikke dokumentere et faktisk forbrug for vores vedkommende, men kun for hele husstanden. Hvad angår varme, er lejligheden - og hele huset for den sags skyld - opvarmet ved et halmfyr. Vi har ikke mulighed for selv at regulere varmen, da det i høj grad kommer an på hvor ofte og hvor meget udlejer fyrer. Som en lille sidebemærkning skal det nævnes at vi i vintermånederne har det meget/relativt koldt - ofte ikke over 18 grader og udlejer ved det er et problem/teknisk problem.

Svar

 

Efter lejeloven kan udlejeren hæve huslejen, hvis den er væsentlig lavere end det lejedes værdi (§ 47), men kravet skal:

1) fremsættes skriftligt,

2) indeholde oplysning om grunden til lejeforhøjelsen,

3) og om jeres adgang til at gøre indsigelse.

Opfylder det skriftlige varsel ikke de omtalte kriterier, er kravet "ugyldigt", dvs. I ikke behøver at betale forhøjelsen.
Ønsker udlejeren igen at forsøge, må han begynde forfra med et nyt - og korrekt brev - og lejeforhøjelsen kan tidligt træde i kraft tre måneder senere (§ 48 stk.1).

Du skal imidlertid være opmærksom på én ting, som ejeren - og dermed udlejeren - har mulighed for at gøre, hvis I protesterer over lejeforhøjelsens størrelse. For når det drejer sig om tofamilie-huse, kan udlejeren altid opsige det andet lejemål med et års varsel, såfremt han selv bor i ejendommen. Og han behøver end ikke angive nogen grund til opsigelsen.

Hvis udlejeren kommer med et korrekt krav om lejeforhøjelse, og I protesterer, skal han indbringe sagen for boligretten, såfremt han ønsker at fastholde sit krav. Skulle det blive tilfældet, er I velkomne til at vende tilbage med et nyt spørgsmål her til brevkassen.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund