Kan vi holde huslejen tilbage på grund af manglende varme?

For 3 uger siden flyttede vi ind i en dejlig lejlighed, som vi havde glædet os til, men kun for at få at vide af de tidligere lejere, at der ikke havde været varmt vand i ejendommen i 4 uger. Ingen af lejerne i ejendommen har kunnet vaske op eller få et bad. Vi flyttede ind med al vores opvask, man altid har når man flytter, og ringede til udlejer, som sagde at det ville blive rettet i løbet af en uges tid, systemet skulle bare afkalkes.

Som sagt så gjort og skidtet kom da også til at virke i 2 dage - kun for at gå i stå igen. Vi gjorde opmærksom på det igen men hørte intet.

Nu ringede vi her til aften for at høre hvad der sker i sagen og måske i næste uge vil der blive set på sagen.

Hvor står vi, hvis dette fortsætter (de øvrige lejere har prøvet dette før og der gik 8 uger før nogen kom og kiggede på det)

Hvis det er en utæthed i rørene, som ejerne mener og vandet fosser ud, hvem skal da betale for dette?

SVAR:

Da jeres udlejer er pligtig til at levere varmt vand, er forholdene som beskrevet mangelfulde.

Udlejer skal under lejeforholdets beståen sørge for, at lejemålet med indretninger og forsyninger er i den stand som I efter kontrakten - og lejelovgivningen ville kunne kræve. Dvs at lejemålet skal være forsynet med varmt vand når det er aftalt, at udlejer skal levere varmt vand.

Da forsyningsproblemet tilsyneladende ikke blot er midlertidigt, skal I meddele udlejer et påkrav om at lejemålet skal forsynes med varmt vand, før I kan følge/få fulgt problemet op.

I praksis skal I -allerhelst skriftligt - give udlejer oplysning om, at I ikke har varmt vand og samtidig meddele at I kræver sædvanlig god forsyning af varmt vand og samtidig give udlejer en frist til at sørge for forsyning til lejemålet.

Såfremt udlejer ikke straks efter påkravsfristens udløb afhjælper mangelen - dvs. sørger for varmt vand, har I mulighed for selv med fogedens bistand at sørge for afhjælpning eller lade dette ske med kommunens hjælp.

Det kan anbefales, at I anmoder kommunen om hjælp - se lejelovens §§ 11, 36 og 46 b, før I selv forsøger afhjælpning for udlejers regning da der er en del juridisk " teknik" og udløbere omkring betaling/udlæg til evt. håndværkere, forsyningsselskaber m.m.

Hvis der i øvrigt er en utæthed i rørene, og udlejer ikke rettidigt sørger for at stoppe utætheden og dermed begrænse tabet, skal lejer ikke betale for dette tab.

Problemet er imidlertid, at utætheden (formentlig) sjældent (er-)kendes eller sjældent (er-)kendes samtiidig med, at intet gøres rettidigt for at afhjælpe utætheden.

Det næste problem vil være at opgøre tabet i forbindelse med utætheden.

I praksis vil en utæthed medføre at lejerne vil komme til at dække tabet - lejerne skal i forbindelse med udlejers regnskabsaflæggelse fremkomme med begrundede indsigelser og dokumentere disse. Hvor stort er tabet ?

Det kan ikke anbefales at tilbageholde huslejen, medmindre I er fuldstændig sikre på, at I kan dokumentere jeres modkrav.

 Med venlig hilsen

Michael Lindquist

Ret & Råd, Greve

rrlogofa.gif (7078 bytes)