Hvordan slipper man af med en støjende ejer?

Jeg ejer en lejlighed i en ejendom med 14 ejerlejligheder.

Der er en ejer som er til stor gene for de andre ejere. Han spiller højt musik, banker i gulvet, banker på radiatorer og rør på alle tider af døgnet.

Alle beboere i ejendommen har utallige gange mundtligt forsøgt at tale med den pågældende ejer - uden held.

Det har efterhånden stået på i ca. 2 år. - Nu kan vi altså ikke holde det ud længere.

Da alle medlemmer af ejerforeningen er meget interesseret i at pålægge den larmende ejer at fraflytte ejendommen vil vi gerne vide:

- hvor skal vi begynde?

- hvor lang tid tager det at slippe af med den pågældende beboer?

- kan det overhovedet lade sig gøre at slippe af med ham?

SVAR:

Ejerforeningen bør starte med at sende den støjende ejer et anbefalet brev, hvori der redegøres for de hidtidige støjgener og de indkomne klager, og hvor ejeren får et pålæg om at undlade at støje fremover, og hvor det anføres, at en fortsættelse med støjen kan medføre, at ejerforeningen vil kræve, at den pågældende fraflytter lejligheden, jf. ejerlejlighedslovens § 8

Hvis dette ikke hjælper, kan der indkaldes til en generalforsamling, hvor ejerforeningen med simpelt flertal kan beslutte, at det støjende medlem skal fraflytte ejerlejligheden med et passende varsel.

Hvis den pågældende ikke flytter, skal ejerforeningen sagsøge medlemmet ved de almindelige domstole med påstand om at sagsøgte tilpligtes at fraflytte. Under retssagen skal ejerforeningen så godtgøre, at der foreligger grov eller oftere gentagen misligholdelse.

Det er ikke muligt at sige generelt, hvor lang tid sagen varer, men der kan da sagtens gå 6 måneder alene med retssagen.

Det vil være fornuftigt, at ejerforeningen beder en advokat om at bistå med hele sagen.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg