Kan fordelingstal ændres ved flertalsbeslutning?

Som formand for en ejerforening bestående af 10 ejerlejligheder har jeg et par spørgsmål vedr. muligheden for afstemning om ændring af ejendommens fordelingstal.

Fordelingstallene anvendes til fordeling af fællesudgifter mellem de forskellige ejerlejligheder, og da de ikke er baseret på reelle forskelle eller almindelig sund fornuft, har interessen for evt. ændring af disse rejst sig. Spørgsmålet er derfor, hvilke formelle krav, der er til en sådan procedure:

- kræver det 100% enstemmighed at ændre fordelingstallene som følge af at disse er tinglyst på de enkelte lejligheder - og dermed ikke er at betragte som et fælles anliggende ???

eller

- er ændring af fordelingstallene at sidestille med væsentlige beslutninger (f.eks. vedtægtsændringer), så det alene er vedtægternes bestemmelser herfor, der afgør kravene til en evt. afstemning ???

Jeg ser frem til at modtage Jeres svar og siger på forhånd tak for hjælpen.

Svar

Ifølge biblen inden for dette område, nemlig Peter Blok: Ejerlejligheder, 3. udg. 1995 p. 232, kan en ændring af fordelingstallene ikke ske ved flertalsbeslutning, men kun med samtykke fra samtlige ejerlejlighedsejere.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus