Skal min søn betale straksudlejningsgebyr?

Min søn har opsagt sit lejemål til fraflytning med udgangen af februar, men han flytter allerede i slutningen af november.

Udlejeren har en anden lejer, der kan flytte ind 1. december, og derfor er udlejeren indforstået med, at min søn ikke skal betale husleje for den resterende del af opsigelsesperioden. Til gengæld kræver min udlejer et straksudlejningsgebyr på 700 kr., og han henviser til, at der er aftalt i lejekontrakten.

Jeg finder gebyret urimeligt, når udlejeren allerede har en ny lejer og derfor ikke får besvær med at skulle genudleje.

Kan min søn dømmes til at betale beløbet?

Min udlejer henviser til en dom (U 1971.3 H), men det siger mig ikke noget.

SVAR:

Hvis der kun havde været den omtalte dom, ville vi have skrevet, at din udlejer sandsynligvis var berettiget til at opkræve det omtalte gebyr på 700 kr. Men der findes en ganske ny dom fra Højesteret (U 2003.2066 H), og den fastslår helt klart, at gebyret ikke kan opkræves i form af et aftalt standardbeløb.

Efter den omtalte dom vil en udlejer kun kunne kræve et ekstra beløb, såfremt det kan dokumenteres, at der har været ekstra udgifter ved at skulle genudleje i utide. Derfor har din udlejer hverken mulighed for at få dig dømt til at betale gebyret på 700 kr. eller et mindre beløb.

Dommen indeholder i øvrigt en anden interessant konklusion. Nemlig at en privat udlejer heller ikke må opkræve et gebyr for at holde et flyttesyn, hvor der bliver fastlagt, hvad der skal istandsættes i lejligheden. Selve besigtigelsen - eller flyttesynet - er gratis for lejeren.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund