Skal kommunen have depositum for bistandsklient tilbage?

Jeg har lejet en ejerlejlighed ud til en bistandsklient, der havde fået indskuddet på 12.000 kr af kommunen. Jeg skrev under på at have modtaget dette beløb som indskud fra kommunen.

4 år efter rejser lejeren uden at opgive sin nye adresse til mig, da henvender jeg mig så til kommunen. De siger, at jeg bare skal tage på min planlagte ferie og ikke tænke mere på den sag, før jeg kommer hjem igen fra ferie.

Nu er jeg kommet tilbage fra ferie og ringer til kommunen igen og de siger de vil have de 12.000 kr tilbage med det samme, da jeg ikke har lavet en rapport om istandsættelsen inden 14 dage efter fraflytningen og jeg kan selv sørge for istandsættelsen.

Hvad kan jeg gøre for at få kommunen eller lejeren til at betale for istandsættelsen, der beløber sig til omkring 6000 kr

SVAR:

Send kommunen et anbefalet brev, som du - af bevismæssige grunde - beholder en kopi af, og hvor du anfører:

1) At du bad kommunen om at oplyse lejerens nye adresse, så du kunne få ham indkaldt til en gennemgang af lejligheden inden to uger fra fraflytningen i overensstemmelse med lejelovens § 98 stk. 2 (som du i øvrigt kan læse under denne linjes lovsamling). Kommunen kunne imidlertid ikke fremskaffe en adresse, men opfordrede dig til at rejse på ferie og lade være med at beskæftige mig med sagen, indtil du kom tilbage fra ferie.

2) At du af ovennævnte grund har taget for givet, at kommunen ville forsøge at fremskaffe lejerens nye adresse - og da det heller ikke skete, måtte du nødvendigvis lade manglerne udbedre.

3) At du selvfølgelig har ret til at modregne udgiften i det indbetalte indskud, da lejeren ved sin forsvinden har gjort det umuligt for dig at fremsætte dit istandsættelseskrav over for ham, dvs. han har handlet svigagtigt (som omtalt i lejelovens § 98 stk. 2).

4) At der er tale om en sag mellem dig og din lejer, som ved sin forsvinden må siges at have accepteret enhver istandsættelse efter din vurdering - og at kommunen naturligvis ikke kan få bedre ret end lejeren.

5) At du ret beset har begrænset kommunens tab ved at sætte lejligheden i stand i stedet for at vente, indtil lejerens nye adresse dukkede op og forlange dit huslejetab dækket i den periode.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund