Glædespiger i kælderen?

Vores ejerforening har i de sidste 3 måneder haft den ubehagelige 'fornøjelse', at vores kælderlokaler/-lejlighed er blevet solgt til en køber, som har 'indlogeret' nogle kvinder af fremmed herkomst til at yde diverse sexueller ydelser mod betaling. Med andre ord er vi blevet naboer til prostituerede indlogeret i føromtalte kælderlokaler.

Da alle beboerne i ejendommen er utilfredse med deres tilstedeværelse, vil vi meget gerne høre, om der er måder hvorpå man kan få dem væk fra kælderlokalerne.

Det skal nævnes, at der er indrykket annonce i Ekstra Bladet, som tilbyder kvindernes ydelser. I annoncen fremstår klart og tydeligt både adresse og telefonnummer på kælderlokalerne.

Kan man på nogen måde tvinge ejeren og de prostituerede væk fra kælderlokalerne?

Ejeren af kælderlokalerne står registreret på samme adresse (kælderen), men bor der ikke. Det skal samtidig nævnes, at vi på intet tidspunkt har haft kendskab til den nye ejers hensigter, førende det var for sent.

SVAR:

Hvis der ikke står noget om benyttelsen af lejlighederne - fx kun til beboelse - i ejerforeningens vedtægter eller i husordenen, så har I andre muligheder for at få den intime massage i kælderetagen bragt til ophør.

I kommuner med boligregulering - og dermed med huslejenævn - må lokaler, der hidtil har været anvendt til beboelse, ikke anvendes til erhvervsmæssige formål uden kommunalbestyrelsens tilladelse, se eventuelt lov om boligregulering § 46 stk. 1 første pkt. under denne linjes lovsamling. Og denne bestemmelse kan I forlange, at kommunen håndhæver!

Har kælderlokalerne ikke været anvendt til beboelse - og står der intet om benyttelsen i vedtægterne - vil almindelige naboretlige principper i høj grad indskrænke muligheden for at drive erhverv i en udpræget beboelsesejendom. Som en slags tommelfingerregel "må den ulempe, en lejlighedsejer påfører de øvrige ejere, ikke overstige hvad der efter ejendommens karakter og beliggenhed må anses for sædvanligt og rimeligt". Og en klinik med glædespiger - eller hvad vi nu skal kalde dem - i kælderen af en ren beboelsesejendom vil næppe være "en rimelig ulempe".

Ejerforeningen kan eventuelt i første ombæring sende et anbefalet brev til den pågældende ejer og anmode om, at klinikken straks lukkes ud fra de nævnte argumenter.

Hjælper det ikke, skal I overveje, om I vil bede en advokat tage affære - og eventuelt udtage stævning mod udlejeren.

I kan måske som en slags yderligere pression henlede udlejerens opmærksomhed på, at det er strafbart at tjene penge på prostituerede, og at I - hvis klinikken fortsætter - vil anmode såvel kriminalpolitiet som kommunens tekniske forvaltning om at se nærmere på den nye og stærkt generende virksomhed i kælderetagen.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

PS:  I kunne i øvrigt slå et havebord op foran indgangen og på skift sætte jer ved havebordet med et fotografiapparat. Det vil sandsynligvis holde kunderne borte.