Kan min udlejer kræve kørepenge?

Jeg har et spørgsmål til jer vedr. udlejers rettigheder.

Jeg flyttede 1. juni fra en lejlighed, og har siden haft en sag vedr. istandsættelse af gulve kørende med udlejer. I går modtog jeg et brev fra udlejer, hvori han opgør vores mellemværende (på trods af at jeg har indbragt sagen for Huslejenævnet ), og tilbagebetaler mig den del af huslejen, som han nu mener jeg skal have !!

Og nu kommer spørgsmålet, for bl.a. har han modregnet kørepenge (efter statens takster) i forbindelse med en besigtigelse.

Har han ret til det?

Ved vores fælles besigtigelse af lejligheden er udlejer ikke tilfreds med gulvene i stue og soveværelse, og vi laver derfor en mundtlig aftale om at jeg foretager to små afslibninger og derefter lakering. Efterfølgende foretager udlejer en 2. besigtigelse, og det er for denne besigtigelse, at han tilbageholder kr. 725,00 i kørepenge.

SVAR:

Jamen herrejemini for en udlejer!

Din udlejer kan ikke beregne sig kørepenge i forbindelse med en besigtigelse af lejligheden ved fraflytning, for denne udgift hører under sædvanlig administration (og må fx anses for indeholdt i det almindelige administrationsgebyr pr. lejemål (ved såkaldt omkostningsbestemt husleje).

Tænk i øvrigt hvad det ville koste, hvis han boede i udlandet eller fx på Bornholm.

Efter det oplyste kan udlejeren slet ikke forlange, at du skal betale for den yderligere istandsættelse, som han har foretaget uden at orientere dig. Han havde to uger efter dit fraflytning til at gøre et sådant krav gældende, hvilket han jo ikke fik gjort, se eventuelt lejelovens § 98 stk. 2 under denne linjes lovsamling.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund