Kan ejerforening forbyde opsætning af parabol-antenner?

Vi er to der har erhvervet en parabol for godt 3 år siden, for at modtage de mange nye kanaler, der kan modtages med denne, men vi er nu blevet pålagt at fjerne dem, da de generer de andre beboere.

Det hele startede nu med, at naboen monterede den fast på murværket, hvor bestyrelsen hurtigt meddelte, at de ikke må opsættes noget på murværket, da de tilhører Ejerforeningen.

Jeg selv har aldrig haft min parabol monteret fast, den har været monteret på en specialholder, som derefter var monteret på løststående fliser. Sådan en har naboen også anskaffet sig.

Vi har opsat dem på vores egne terresser, altså ikke på nogle fællesarealer.

Vi har kigget lidt på loven omkring dette påstyr, og er kommet til dette.

Der er ikke noget sted skrevet, at der ikke må forefindes paraboler selv om vi i forevejen er tilsluttet bynettet, eller i værste fald skal ejerforeningen anvise et egnet sted, hvor de er mindre generende.

Vi har da vel frihed til selv at kunne bestemme, hvad tv'et skal kunne modtages, med den licens der betales idag.

Vi spørger således, om det kan være rigtigt at en ejerforening, kan bestemme hvad vi opbevarer på vores terresse, eller hvad vi har opstillet. ?

Vi har modtaget et brev fra ejerforeningens advokat, som påbyder os at fjerne dem inden for 1 måned, ellers vil de gå i retten

Hvorfor sker det først efter 3 år, er der muligheder for at vi kan beholde vores paraboler, eller skal de nedtages. ???

Det var også først efter vi opsatte parabolerne, det blev nævnt på generalforsamlingen, og vedtaget at der ikke måtte forefindes paraboler, da ejerforeningen var tilsluttet bynettet.

Hvad bliver så det næste, at vi ikke må opbevare tomme flasker?

Vi synes det lige er frækt nok, men vi har nu nedtaget den for ikke at lave unødigt splid, men hvis der er en chance for at vi kan få dem opsat igen bliver det selvfølelig bragt iorden igen, da vi har betalt flere tusinde kroner for at modtage betalingskanaler 1 år frem, og ikke kan få refunderet noget derfra.

SVAR:

Hvis ejerforeningen lovligt er tilsluttet en fællesantenne, så er det udgangspunktet, at ejerforeningen kan forlange andre antenner - og herunder paraboler - fjernet.

Men der verserer p.t. flere retssager inden for dette område, og her bliver der argumenteret med, at friheden til at søge information (fx via en parabol) må gå forud for arkitektoniske hensyn (at paraboler ikke pynter på bebyggelsen).

De 2 nyeste domme på området er begge fra Vestre Landsret og kan kort refereres således:

UfR 1997.1087 VLD: Ejerforeningen Kløverparken fik dømt tyrkisk ejerlejlighedsejer til at nedtage parabolantenne med en diameter på 70-80 cm, der var opsat på altanen i hans ejerlejlighed i Brabrand. VL fandt, at opsætningen var omfattet af vedtægternes § 20 og Hus- og Ordensreglernes § 18 om bygningsmæssige ændringer og derfor krævede bestyrelsens samtykke. Bestyrelsen afgørelse kunne ikke anses for usaglig. Dissens.

UfR 1998.311 VLD: Ejerforeningen Præstehaven, Herning fik ejer dømt til til at anerkende, at opsætning af parabolantenne var uberettiget, og at han var forpligtet til efter bestyrelsens anmodning at nedtage antennen. Opsætningen fandtes at være i strid med vedtægternes § 7, stk. 2, idet antennen var umiddelbart synlig udefra.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund