Kan bestyrelsen nægte at godkende mine købere, fordi de kun er 24 år?

Tak for en særdeles god internet-service!

Jeg er ejer af en andelsbolig, som jeg ønsker solgt så hurtigt som muligt. Jeg er 21 år og har boet i ejendommen i ca. 3 år - uden at være til gene for nogen.

Jeg indgav salgserklæring til bestyrelsen. Potentielle købere på venteliste blev kontaktet, men har ikke givet lyd fra sig. Derfor er det blevet mit eget ansvar at finde en køber.

Jeg har nu fundet 2 unge mennesker, der er meget interesseret i at købe, men bestyrelsen vil ikke godkende dem pga. deres unge alder - ca. 24 år.

Kan de godt det? Jeg mener, det er grov diskrimination.

I andelsboligforeningens vedtægter står der i § 3:

" Forholdet mellem foreningen og det enkelte medlem er alene vedtægternes bestemmelser sammen med trufne generalforsamlingsbeslutninger gældende. Enhver rejst fortolkningstvist om vedtægterne kan kun afgøres af generalforsamlingen. "

Der blev på seneste generalforsamling talt om, man så vidt mulig skal forsøge at finde en køber, der er over 60 år, og det blev ført til protokols. Er bestyrelsens afvisning jvf. ovenstående paragraf så gyldig?

Flere andelshavere har ringet til bestyrelsesformanden og sagt, at de ikke VIL have unge mennesker som andelshavere i foreningen - een har endda truet med at flytte, hvis det skulle ske. Dog har min nabo anbefalet til bestyrelsesformanden at få de 2 unge mennesker som beboere.

Bestyrelsen har ikke talt med de unge mennesker. De har simpelthen afvist dem, fordi de har fordomme om, at alle unge mennesker larmer mv. Dette vedkender bestyrelsesformanden sig.

Nu er det sådan, at bestyrelsen har fundet en interesseret køber, der falder i deres smag. Men jeg føler, jeg har et ansvar over for de unge mennesker, idet de jo kom først. De er dog blevet gjort opmærksom på, at købet af lejligheden er betinget af bestyrelsens godkendelse.

For mit vedkommende lider jeg intet økonomisk tab ved at sælge til bestyrelsens køber, men jeg mener, bestyrelsen ikke - i første omgang - skal bestemme, hvem jeg skal sælge min lejlighed til. De 2 unge mennesker er stadig interesseret i at købe lejligheden på trods af ovenstående.

Det, jeg er bekymret over, er, kan bestyrelsen bare afvise de unge mennesker, når de nu har en anden interesseret køber på hånden, selvom begrundelsen - fra mit synspunkt - er fuldstændig latterligt?

Hvis bestyrelsens køber skulle falde fra, kan bestyrelsen så blive ved med at afvise andre købere, der er under 60 år - altså trække det i langdrag?

SVAR:

Bestyrelsen er berettiget til at nægte at godkende de nye andelshavere, hvis der foreligger en rimelig og saglig begrundelse herfor.

Det må bero på en konkret vurdering, om det er usagligt og urimeligt at nægte at godkende køberne på grund af deres unge alder, men hvis foreningen i øvrigt består af ældre og midaldrende mennesker, som sætter pris på ro i jendommen, er det næppe usagligt.

Du står i en ret håbløs situation, hvis du holder fast på dit standpunkt, og jeg vil derfor råde dig til at bøje dig for bestyrelsen, selv om det er meget synd for de unge mennesker.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg