Hvordan ændres et urimeligt fordelingstal?

I den ejendom, hvor jeg ejer en lejlighed, er vores fordelingstal "forældede" og ulige.

Der er syv ejerlejligheder; alle privat ejet. St.th., st.tv., 1.th., 1.tv., 2.th. og 2.tv. betaler alle 15/100, hvorimod 3. sal, som er dobbelt så stor som hver på de andre etager, kun betaler 10/100.

Hvordan ændres dette ?

Jeg ved naturligvis godt, at det kræver en (ekstraordinær) generalforsamling, men hvordan skal stemmeflertallet være for kunne gennemføre dette ?

Og hvad med evt. tinglysning. (15/100 - 10/100 er tinglyst p.t..) ?

Vi kører ejerforeningen efter standardvedtægterne.

SVAR:

Fordelingstallet ikke kan ændres ved flertalsbeslutning på en generalforsamling, end ikke ved kvalificeret flertal.

Der kræves samtykke fra samtlige ejerlejlighedsejere, jfr. Peter Blok: Ejerlejligheder, 3. udg., p. 232.

Hvis fordelingstallet er åbenbart urimeligt, kan de øvrige ejere få vedtægternes fordelingstal ændret ved dom i henhold til aftalelovens § 36, jfr. Peter Blok: Ejerlejligheder, 3. udg., p. 238.

På grundlag af dommen skal de ændrede fordelingstal tinglyses.

I bør få advokatbistand til en sådan sag. Der er mig bekendt ikke trykt nogen domme om tilsvarende tilfælde, så retssagen vil blive ret så principiel.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg