Må min nabo klippe sin halvdel af hækken 50 cm ned?

Kan det være rigtigt, at naboen kan tillade sig at klippe sin halvdel af hækken 50 cm ned, uden at snakke med os om det?

Selv om hans hækhøjde stadig holder de mål, der er sat i grundejerforeningens vedtægter, er det dog en væsentlig reducering af hækken. Det er heller ikke så kønt, at hækken mod ham er een højde og mod os er den en anden.

SVAR:

Det kan naboen godt, hvis hækken efter klipningen holder den angivne højde - også på naboens side. I modsat fald er det en overtrædelse af § 18 stk. 7 i lov om hegn.

Hvis naboen har nedklippet hækken for kraftigt, kan hegnssynet pålægge ham at lade hækken vokse op igen samt udføre midlertidige læ-foranstaltninger, se eventuelt § 26 i den omtalte lov.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund