Skal vi som lejere selv sørge for trappevask?

Jeg bor i en ejendom med 6 lejemål. Ejendommen har skiftet ejer pr. 1. april 1998.

Den tidligere ejer havde et firma til at vaske trappen engang om ugen. Efter at der er kommet ny ejer, har vi kun fået vasket vores trappe 1 gang, omkring d. 5. april.

Hvordan får vi ham til at vaske trappen?

Kan han forlange, at vi selv vasker trappen?

SVAR:

Den nye ejer kan IKKE forlange, at lejerne selv skal vaske trappen. I stedet skal han sørge for rengøring, og udgiften kommer I til at betale - som en del af den såkaldt omkostningsbestemte husleje.

Undlader udlejeren at sørge for rengøring af trappen, kan I gratis klage til huslejenævnet, som kan pålægge ham at få arbejdet udført, lige som det eventuelt kan lade arbejdet udføre på udlejerens regning.

Send udlejeren et anbefalet brev, som I - af bevismæssige årsager - beholder en kopi af, og hvor I forlanger, at han straks sørger for renholdelse af trappen, jf. lejelovens § 19 stk. 3.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund