Kan vi kræve erstatning for sætningsskade?

Vi købte vores hus for 13 år siden og er meget glade for det. Men desværre har vi for nylig opdaget en sætningsskade. Det er soklen, som har givet sig, og det vil ifølge vores murer blive bekosteligt at få det rettet op, da det skal understøttes meget mere.

Det drejer sig om soklen på en tilbygning, som blev bygget til det oprindelige hus i 70erne, selv huset er bygget i 1962.

Spørgsmålet er, om vi har mulighed for at stille erstatningskrav til den tidligere ejer ??

Hvis ikke, er der så andre muligheder (her tænker vi på forsikring, vi kan ikke se noget om sætningsskader i vores police), men måske kender I tilsvarende tilfælde og kan give et godt råd??

SVAR:

Jeg kan ikke forestille mig, at jeres bygningsforsikring dækker skaden.

I kan derimod muligvis få en del af udgifterne dækkes hos sælger via et såkaldt forholdsmæssigt afslag i købesummen. Det er dog en betingelse, at I kan bevise, at manglen fandtes allerede, da I købte huset. Hvis det kan bevises, at soklen på tilbygningen ikke er funderet efter de dengang gældende forskrifter, skulle dette bevis kunne føres. Der kan kræves afslag i købesummen, selv om sælger var i god tro, dvs. hverken vidste eller burde vide, at der soklen var dårligt funderet.

Hvis sælger var i ond tro, dvs. kendte til manglen ved slaget, kan I rejse et egentligt erstatningskrav.

I har pligt til at reklamere over for sælger hurtigst muligt efter at I har konstateret skaden. I bør derfor snarest rette henvendelse til en advokat, som kan bistå jer i sagen.

Et erstatningskrav eller et krav på afslag i købesummen forældes først på 20 år.

Jeres retshjælpsforsikring vil formentlig dække en del af udgifterne ved en retssag mod sælgerne

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg