Hvem må være vitterlighedsvidner på et skøde?

Hvem må/kan optræde som vitterlighedsvidne på et skøde (hussalg):

a. samboende, b. nabo, c. familie, d. arbejdskollega, e. kone..?

Det skal vel være een der kender underskriveren ?

PS: Jeg har brugt jer før og anbefaler jer på det kraftigste. Det er den bedste og mest kvalificerede rådgivning, der gives i dette land - i hvert fald når man er på alm. provinsadvokatniveau.

SVAR:

Tak for rosen!

Der er ikke faste regler om, hvem der må optræde som vitterlighedsvidner.

De pågældende må ikke have økonomisk interesse i salget, og det er således fastslået i retspraksis, at sælgers ægtefælle ikke kan optræde som vitterlighedsvidne.

Der findes en afgørelse fra 1988 (U 1988.802 VLK), hvorefter sælgers sønner godt kunne underskrive til vitterlighed.

En samlever, en nabo eller en arbejdskollega må kunne underskrive som vitterlighedsvidne.

Det er ikke et krav, at vitterlighedsvidnet kender underskriveren i forvejen, men vitterlighedsvidnet skal kunne bevidne, at underskriften er ægte, at dateringen er rigtig og at underskriveren er myndig, og derfor bør vitterlighedsvidnet alligevel kende lidt til underskriveren.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg