Skal min udlejer udskifte punkterede termoder og utæt yderdør?

Jeg har et spørgsmål ang. udskiftning af termoruder i min lejelejlighed samt en dør, der ikke slutter tæt.

Af de 24 små kvadratiske termoruder i lejligheden er de 14 punkterede,  og jeg har derfor flere gange bedt ejeren og administratoren om at få disse udskiftet, uden at der er sket noget. Hvad nu?

Min yderdør slutter ikke tæt, hvilket medfører, at der kommer vand i på   gulvtæppet. Kan jeg forlange at få dette ordnet eller må jeg selv ordne dette.

SVAR:

Såvel de punkterede termoruder som den utætte dør er mangler, som din udlejer har pligt til hurtigst muligt at få udbedret. Det fremgår af lejelovens § 11 stk. 1.

Hvis udlejeren ikke udbedrer manglerne, kan du forlange et forholdsmæssigt nedslag i din husleje, så længe de forringer værdien af dit lejemål.

Send din udlejer et anbefalet brev, som du - af bevismæssige grunde - beholder en kopi af, og hvor du forlanger, at de punkterede termoruder bliver udskiftet, samt at den utætte dør bliver repareret. Henvis til lejelovens § 11 og forbehold dit ret til et nedslag i huslejen, hvis udbedringen fortsat lader vente på sig.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund