Er vort tidsbegrænsede lejemål med aftalte årlige lejeforhøjelser lovligt?

Jeg bor i et af 20 rækkehuse i Århus på 84 m2 i 2 plan, det ejes af et advokatfirma:

Min kontrakt er tidsbegrænset til 3 år og nogle få måneder, huslejen stiger 150,- kr. hvert år, jeg giver nu 4350,- pr måned i ren husleje.

Jeg ved, at det er indenfor de sidste 3 år at kontrakterne er blevet tidsbegrænset, dvs. der er nogle der har boet der længere tid end mig der ikke har tidsbegrænsning, men alle nye indflyttere har.

Så var det jeg tænkte, må lejemålene tidsbegrænsning?

Må lejen fast stige med 150,-kr pr. md. hvert år i lejeperioden.?

Til slut tak for en god service, jeg læser de nye svar næsten hver dag,

SVAR:

Den er gal med juraen i det advokatfirma, for der står følgende i boligregulerigslovens § 5 stk. 4:

"Ved lejeaftalens indgåelse kan der ikke aftales en leje eller lejevilkår, der efter en samlet bedømmelse er mere byrdefulde for lejeren end de vilkår, der gælder for andre lejere i ejendommen".

At rækkehusene i denne sammenhæng betragtes som "en ejendom", fremgår helt klart af boligreguleringslovens § 4.

Du kan derfor med stor sandsynlighed få tidsbegrænsningen tilsidesat på baggrund af § 5 stk. 4.

Send huslejenævnet en anmodning om at få tidsbegrænsningen tilsidesat på baggrund af § 5 stk. 4, og anmod samtidig huslejenævnet om at få nedsat huslejens størrelse til en korrekt beregnet omkostningsbestemt husleje, dog maksimalt det lejedes værdi.

Det er gratis at indbringe sagen for huslejenævnet, og på den måde får du kontrolleret, om huslejen er korrekt beregnet.

Udlejeren kan beregne sig såkaldt trappeleje - med stigninger som de omtalte - men huslejen må ikke overstige "det lejedes værdi", dvs. hvad der må anses for en sædvanlig betaling for boliger af samme standard og med samme beliggenhed.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund