Kan vi kræve genhusning i 3 vær. lejlighed?

Jeg har et spørgsmål vedr. byfornyelse.

Vi skal byfornyes meget snart. Vi bebor nu en 3-værelset lejlighed på 61 kvm. Efter loven om byfornyelse har vi ønsket en permanent genhusning, da huslejen vil stige mere end 80,00 kr. pr. kvm. Vi har nu fået tilbudt en permanent genhusning på 65 kvm., men kun 2 værelser. I forbindelse med genhusningen, har vi udfyldt de nødvendige papirer, hvor vi gjorde opmærksom på at være villige til at betale en del mere end det er tilfældet i dag.

Vi ved at der i byfornyelsesloven står, at vi vil have krav på at få tilbud en bolig svarende til den nuværende. Problemet er antallet af rum. Selvfølgelig ville en større genhusningsbolig da ikke være af vejen.

Vores spørgsmål lyder som følger:

Kan vi kræve en permanent genhusning på 3 værelser, da det er dette vi har behov for?

Eller er tilbudet som vi har modtaget, bare det vi må tage til takke med?

På forhånd tak.

Rasmus

SVAR:

Reglen om erstatningsboligens størrelse (i byfornyelseslovens § 38 stk. 1) er enslydende med lejelovens § 85 a stk. 2, som I eventuelt kan læse under denne linjes lovsamling.

Den anviste bolig anses af "passende størrelse, når den enten har et værelse mere end antallet af husstandsmedlemmer, eller samme værelsesantal som husstandens tidligere bolig".

I har med andre ord krav på en bolig med tre værelser!

Desuden har I krav på at få betalt rimelige og dokumenterede flytteudgifter, se eventuelt lejelovens § 85 b stk. 2.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund