Hvad stiller jeg op med min støjende overbo?

Jeg, som bor i ejerlejlighed, har for nylig fået en ny overbo, som har rå gulve og går rundt i sko/støvler som larmer uhyggeligt.

Lampeskærme, billedrammer ryster gevaldigt, når hun går rundt og hun går meget.

Hvordan skal man forholde sig til en sådan beboer.?

Såvidt jeg kan se i vores vedtægter står der intet om husordensregler, - kan man give hende påbud på enten at lære at "gå" ordentlig, eller f.eks at der skal lægges gulvtæppe på.

SVAR:

Hvis en beboer støjer urimeligt meget, kan ejerforeningen give vedkommende et påbud om at dæmpe sig - og i gentagne tilfælde kan beboeren (også en ejer) dømmes til at fraflytte. Men bevismæssigt vil det være vanskeligt at komme så langt.

Prøv i første ombæring selv at tage en snak med din overbo, og hvis det ikke hjælper, kan du bede ejerforeningen om at gå ind i sagen.

Der vil i øvrigt aldrig være mulighed for at tvinge overboen på "et kursus i stille gang", lige som hun ikke kan tvinges til at lægge tæppe på.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund