Rotter i Grenaa

Kære Familieadvokat

Vi har gennem 3 år boet til leje i en lejlighed i Grenaa. Lejligheden har i denne periode skiftet ejer 3 gange.

For ca. 1½ år siden bemærkede vi for første gang en meget ubehagelig lugt i vores lejlighed. Denne lugt blev selvfølgelig fulgt op med en meget grundig og kraftig rengøring. Men det hjalp ikke, og vi brugte en mindre formue på diverse dufte til gulvvask og lign. Efter et par måneder erfarede vi gennem vores underbo at der havde været/var rotter i ejendommen og den kommunale rottemand har udlagt gift.

Herefter kontakter vi Grenaa kommune for at få denne rottemand til at komme på besøg igen. Det gør han så og han foreslår, at vi skal underskrive et dokument, som fritager Grenaa Kommune for ansvar for lugtproblemer. Dette afviser vi på det kraftigste, da vi allerede havde prøvet disse lugte. Det lugter ganske forfærdeligt, og det vrimler med spyfluer i ca. 14 dage.

Da lugten kom igen, rettede vi så henvendelse til Grenaa Kommune for at få fjernet alt gift fra ejendommen. Dette blev så gjort dog under protest, da man ikke syntes om at have rotter i byen. Vi gjorde samtidig vores daværende udlejer opmærksom på problemet, men som forventet skete der ingenting.

Da vores lejlighed så blev solgt, kontaktede vi så den nye udlejer, da vi igen havde lugten. Han kom da også og så på lejligheden sammen med en vvs-mand. Denne vvs-mand skulle angiveligt forsøge at finde fejl i vores kloaksystem men fandt intet, og sagde også at der ikke lugtede af kloak i vores lejlighed. Herefter blev vores lejlighed hurtigt handlet. Den nye udlejer har nu givet os et eller andet til at fjerne liglugt med. Dette middel har han muligvis købt hos Rentokil, men det virker ikke, da vi jo ikke har fået fjernet kilden, som ligger godt og lunt under vores gulv.

Vi har tal med embedslægen, som ikke kan gøre noget da, som han sagde, vi kunne jo bare flytte.

Har I en idé til, hvad vi kan gøre?

Kan vi kræve at få fjernet lugten ved at få vores gulve brækket op ?

Og kan vi forlange en genhusning i denne periode ?

Og endelig kan vi tilbageholde vores husleje ind til der sker noget, hvis vi varsler dette ?

Svar

Det var da en fæl historie med de rotter, og den bør I naturligvis ikke finde jer i!

Rent juridisk kan I gå to veje, idet I kan benytte lejelovens § 11 samt bekendtgørelse nummer 576 af 08.01.1991 om bekæmpelse af rotter til at blive fri for de omtalte lugtgener.

Lad os begynde med lejelovens § 11, for den forpligter jeres udlejer til straks at afhjælpe manglen - dvs. få bugt med lugtgenerne - og I kan forlange et forholdsmæssigt afslag i jeres husleje, så længe en mangel forringer værdien af jeres lejemål. Reglen giver jer også mulighed for at få arbejdet udført for udlejerens regning, hvis han ikke selv sørger for det. Men i så fald bør I have en advokat til at hjælpe jer, da det gælder om at sikre jer bevis for de pågældende lugtgener.

Langt det mest enkle vil imidlertid være at gå til kommunen og bede den leve op til reglerne i bekendtgørelse nr. 576 af 08.01.1991. Herefter har kommunen pligt til at påse, at grundejerne opfylder deres forpligtelser hvad angår sikring af deres ejendomme mod rotteangreb, lige som kommunen kan give udlejere påbud, bl.a. at få udført visse arbejder inden for en fastsat frist. Kommunen har tillige mulighed for at lade arbejderne udføre for udlejerens regning, hvis udlejeren ikke selv sørger for det.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund