Må jeg selv male lejligheden ved fraflytning?

Jeg har lejet en lejlighed, som jeg nu skal fraflytte. Jeg ønsker selv at male lejligheden, men udlejer vil lade en maler udføre arbejdet.

Kan udlejer kræve det, når lejekontrakten er udfyldt som angivet nedenfor?

Jeg var ikke tilfreds med malerarbejdet ved indflytning, men har kun påpeget dette mundtligt. Den aftalte besigtigelse ved indflytning har imidlertid heller aldrig fundet sted. Har jeg mulighed for at undgå at betale for istandsættelsen af rum, som ikke var malet godt nok ved indflytning? Det skal bemærkes, at det tydeligt kan ses, at der er tale om sjusket malerarbejde - ikke skader opstået efter maling.

 Lejekontraktens paragraf 7 er krydset af således:

Er lejemålet nyistandsat ved indflytningen: Ja

Er det aftalt, at lejemålet ved lejemålets ophør ligeledes skal afleveres nyistandsat: Ja

Der vil ved lejemålets indgåelse efter fælles besigtigelse af det lejede blive udarbejdet en rapport, hvori lejemålets stand ved lejemålets begyndelse angives: Ja

Der skal ved lejemålets ophør ske fælles besigtigelse af det lejede og udarbejdes en rapport, hvori lejemålets stand ved lejers aflevering af lejemålet angives: Ja

Lejekontraktens paragraf 8 er krydset af således:

Den indvendige vedligeholdelse af lejemålet påhviler: Lejer.

SVAR:

Når du ikke har sikret dit bevis for din indsigelser mod lejlighedens stand ved indflytningen, kan du næppe undgå at aflevere den i nymalet stand, dvs. malet i alle rum.

Til gengæld er der intet til hinder for, at du selv udfører malerarbejdet. Udlejeren kunne have betinget sig, at dette arbejde skulle udføres af faguddannede håndværkere efter hans valg, men i så fald skulle det have stået i jeres skriftlige lejeaftale.

Da der ikke er taget et sådant forbehold i kontrakten, er du i din gode ret til selv at sørge for istandsættelsen.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund