Må naboen opsætte hønsenet som hegn?

Min nabo - en ældre invalidepensionist, har opsat indhegning til en hest.

Indhegning er lavet i hønsenet og opsat mere eller mindre i midten af skellet.

Indhegningen har nu den konsekvens, at det nu er stærkt besværliggjort at benytte den udgang, som ejendommen har haft til marken i umindelige tider. Derudover er indhegningen medvirkende til at reducerer ejendommens herlighedsværdi.

Har naboen ret til uden forudgående aftale med os at:

* opsætte et hegn i skellet?,

* at ødelægge en del af den herlighedsværdi, der hidtid har været ved en smuk udsigt til marken og skov (selv om det er i baghaven)

Seas har tidligere forsøgt at opsætte en mindre transformatorstation på samme sted. Dette fik jeg forpuret trods fundament var støbt. Det siger vel noget om, at jeg har et vist krav.

SVAR:

Din nabo har ikke ret til at opsætte "hønsenet" i skellet, og det fremgår modsætningsvis af § 7 i lov om hegn. Her står blandt andet:

"Kan parterne ikke enes om hegnets beskaffenhed og dimensioner, må rejsningen ikke påbegyndes, før hegnsynets afgørelse herom foreligger".

Ligeledes indeholder loven en vis beskyttelse af herlighedsværdier, og det gælder blandt andet udsynet fra din baghave. Der står nemlig følgende i hegnslovens § 10 stk. 2:

"Ved rejsning af fælleshegn om haver... bør hensyn tages til, at hegnet kan komme til at danne en tiltalende ramme om de pågældende ejendomme".

Tag eventuelt en snak med naboen, og hvis han ikke vil lytte til fornuftige argumenter, kan du bede hegnsynet om assistance, dvs. begære en hegnsynsforetning. Kommunen kan oplyse, hvordan du kommer i forbindelse med hegnsynet.

Din nabo vil sandsynligvis blive pålagt at fjerne hønsenettet og opsætte et enkelt el-hegn i stedet - og i form af et såkaldt eget hegn, dvs. fjernet fra skel.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund