Problemer med opsigelse af lejer efter køb af udlejet ejerlejlighed?

Jeg er ved at købe en ejerlejlighed, hvori der bor et par, som af den nuværende ejer har lejet hele lejligheden på ubestemt tid, på en standard lejekontrakt pr. sep. 1996.

Da jeg selv ønsker på sigt at bo i lejligheden, vil jeg gerne vide, med hvilket varsel jeg kan opsige lejekontrakten.

Jeg kan i lejeloven læse mig til, at lejerne har 1 års opsigelse. Er det rigtigt??

Hvis ejerlejligheden blev købt på tvangsauktion, ville lejerene så kunne opsiges med kortere varsel, hvis jeg f.eks. var panthaver?

SVAR:

PAS PÅ med at købe en udlejet ejerlejlighed, for efter det oplyste kan du ikke opsige lejeren med den begrundelse, at du selv ønsker at bebo det lejede.

Lejeloven rummer ganske rigtigt en sådan mulighed for opsigelse - med et års varsel - men efter lovens § 84 "gælder følgende begrænsninger:

(litra a) "Vedrører lejeforholdet en beboelseslejlighed er det en betingelse, at udlejeren selv agter at bebo lejligheden. Er denne en ejerlejlighed, som udlejeren ikke tidligere har beboet, er det tillige en betingelse, at lejemålet er indgået før 1. juli 1986".

Du kan med andre og klare ord glemme alt om at opsige lejeren, da lejemålet er indgået efter 1986, og da du ikke tidligere har beboet lejligheden. Ligeledes har du ikke en kinamands chance for at benytte den anden regel - "når vægtige grunde i øvrigt gør det magtpåliggende" - idet du frivilligt køber en ejerlejlighed, der er udlejet (og hvor prisen skal være sat på baggrund af, at det er en udlejet ejerlejlighed).

Derfor kun ét råd: Find en anden og ledig ejerlejlighed i stedet.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund