Indvendig vedligeholdelse af lejlighed

Da jeg snart skal fraflytte min lejlighed, har jeg et par spørgsmål vedrørende instandsættelse af lejligheden.

På min lejekontrakt står, at den indvendige vedligeholdelse påhviler lejeren. I en paragraf bag på lejekontrakten står noget i retning af, at "hvis den indvendige vedligeholdelse påhviler lejeren, skal lejligheden males og tapetseres for lejers regning ved fraflytning."

  1. Vil udlejer kunne håndhæve dette krav, også selvom hverken tapet eller maling blev fornyet da jeg overtog lejligheden ?

  2. Vil jeg selv have mulighed for at udføre arbejdet eller har udlejer krav på at lade en håndværker udføre det og blot sende regningen videre til mig ?

    Jeg har desuden et par andre spørgsmål i forbindelse med min opsigelse:

  3. Hvordan er mine muligheder for at fremleje lejligheden i stedet for at opsige den ?

  4. I lejekontrakten står at "intet inventar i lejligheden tilhører udlejeren". Jeg betalte ved indflytningen for inventaret til den tidligere lejer. Betyder det, at jeg har ret til at tage komfur & køleskab med mig ?

På forhånd tak
 

Svar

  1. Nej. Udlejer kan ikke forlange lejemålet afleveret i bedre stand end det var ved din overtagelse.

  2. Almindelig vedligeholdelse kan man selv udføre. Har man boet i lejemålet i mange år, er det klart, at der skal males i ny og næ, og denne løbende almindelige vedligeholdelse sørger man selv for.

  3. Hvis ejendommen har 13 lejemål og derover, kan du fremleje i indtil 2 år, hvis dit fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse el. lign. Det kan du læse mere om på emne nr. 746.

  4. Det inventar, du købte af den tidligere lejer, kan du frit tage med dig eller videresælge til den nye lejer.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg