Kan jeg forhøje lejen som følge af stigning i fællesudgifter?

Jeg har udlejet min ejerlejlighed, med udløb d. 15/7-1998. Pr. 1. oktober 1997 stiger mine udgifter pga. nyt tag på den fælles ejendom og istandsættelse af opgangene.

Kan jeg hæve huslejen, idet denne renovering giver mig månedlige ekstraudgifter på ca. 400,- kr.

Hvordan er reglerne i øvrigt mht. huslejeforhøjelser på tidsbegrænsede lejemål.

Svar:

Du har ingen mulighed for at hæve huslejen, selv om dine omkostninger stiger - måske endda meget - når der er tale om vedligeholdelse af ejendommen, fx et nyt tag eller en renovering af trappeopgangen.

Du kan kun hæve huslejen, hvis der gennemføres forbedringer af det lejede eller lejlighedens forbrugsudgifter stiger, fx i form af dyrere renovation eller højere ejendomsskat.

Lejen kan udmærket forhøjes i et tidsbegrænset lejemål, medmindre du har forpligtet dig til ikke at gøre det. Men det forudsætter, at forhøjelsen varsles i overensstemmelse med leje- og boligreguleringslovens regler (det sidstnævnte dog kun hvis der er huslejenævn i kommunen).

Med venlig hilsen

Erik Frodelund