Kan min nabo forhindre, at jeg får vand fra vandværket?

Kan min nabo forhindre mig i at få vand fra vandværket ved at forbyde mig at grave ledningen ned i hans vej, der er en markvej,der kun fører til mit hus.

Vejen benyttes af naboen til kørsel med landbrugsredskaber og af mig samt af div. uvedkommende.

Jeg er efter klage til kommunen blevet dømt til at betale vejmaterialer til vedligeholdelsen af vejen. Naboen skal så udføre det manuelle arbejde.

Betragtes vejen som privat fællesvej?

Naboen omkranser næsten hele min ejendom. Resten ligger ud til havet.

En tilladelse til at grave en vandledning i vejen vil han give mig, hvis han får en tinglyst forkøbsret til mit hus. Han siger huset er solgt fra ved en fejltagelse, og at han havde en mundtlig forkøbsret fra de forrige ejere,som begge er døde nu.

På ejendommen er der to brønde, en gammel brønd, der er forurenet med fæcal coliforme bakt. og en brønd etableret af mig i 1997 er forurenet med pesticider, dog under grænseværdien. Begge brønde kan ikke levere vand til to personers alm. vandforbrug.

Udgifterne til etablering af en eventuel vandledning siger kommunen skal afholdes af mig (ca 105.000 kr), stikledninger føres kun til den næstsidste ejendom.

Svar:

Den omtalte vej betragtes som en "privat fællesvej", og det fremgår af § 2 i lov om private fællesveje:

"Ved private fællesveje forstås i denne lov de veje, gader, broer og pladser, der uden at være offentlige, tjener som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, hvorpå vejen er beliggende, når ejendommene er i særlig eje".

Det er ikke din nabo, men derimod kommunen, der er vejmyndighed. Derfor kan du anmode kommunen om tilladelse til at grave vandledningen ned i vejen.

Din nabo kan på ingen måde komme igennem med sit krav - at få forkøbsret til din ejendom - i forbindelse med etablering af en vandledning til din ejendom.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund