Tvungent medlemskab af antenneforening?

Hej cyber-retshjælp

Jeg har købt et hus til overtagelse den 1. maj.

I købsaftalen fra mægleren står der, at antenneafgift koster kr. 0 om året. Der står intet om tvungen antenneforening.

Min rådgiver læste ikke lokalplanen, som var nævnt i købsaftalen. I den fremgår det, har jeg nu fundet ud af, at man i området har pligt til at være medlem af en "eksisterende antenneforening".

21/2 måned efter overtagelsesdagen dumpede der et girokort i postkassen. Der stod mit (eneindehaver af huset) og min forlovedes navn på girokortet. Afsender: G ... antenneforening. Der var kun skrevet et beløb på - næsten 900 kroner - ingen periodeangivelse på kortet.

Efter et par rykkere, blev vi truet med lukning af forbindelse, men vi ønskede ikke at være med i antenneforeningen, da vi stort set ikke ser fjernsyn. Først da tilslutningen var blevet fjernet, blev vi truet med inkasso og det blev nævnt i trusselbrevet, at det af lokalplanen fremgik, at vi skulle være medlemmer.

Efter et par skrivelser har kassereren nu skrevet, at betalingsperioden går fra den 1. april - altså en måned før jeg overtog huset. I antenneforeningens vedtægter står det, at man overgår og hæfter som medlem fra overtagelsesdagen.

I øvrigt skrev han i sit første brev, at selvstændige erhvervsdrivende ikke ville deltage på lige fod med andre, når det gjaldt om at betale og være sociale.

Da jeg helst ikke vil være med i foreningen, giver det mig anledning til følgende spørgsmål:

1. Kan man søge om dispensation fra lokalplanen nogen steder?

2. Der er ingen repressalier nævnt i planen, som i øvrigt også siger, at man ikke må holde to hunde eller parkere med campingvogne, hvilket bliver gjort i stor stil. Kan de så overhovedet sende os til inkasso? (Det står godt nok i vedtægterne for foreningen)

3. Hvad ligger der i ordene: "eksisterende antenneforening". Må jeg ikke danne min egen forening med familien som medlemmer? Skal den have eksisteret på det tidspunkt, lokalplanen blev vedtaget? (Foreningen står i øvrigt ikke i telefonbogen)

4. Kan ejendomsmægleren på nogen måde gøres ansvarlig for at skrive kr. 0 ud for antenneafgift?

Jeg håber, I kan hjælpe.

Svar:

Jeg tager dine spørgsmål i den kronologiske rækkefølge:

1: Nej, du kan ikke søge dispensation fra lokalplanens regel om, at grundejerne skal være medlemmer af antenneforeningen.

2: Du kan aldrig støtte ret på at andre ikke overholde gældende regler, fx om parkering med campingvogne. Til gengæld kan du tvinge grundejerforeningen til også at håndhæve disse bestemmelser.

3: Der menes næppe "en eksisterende antenneforening", men derimod "den eksisterende antenneforening". Derfor kan du ikke ændre lokalplanens vedtægter ved at oprette din egen.

4: Måske, for han har pligt til at undersøge, hvad den årlige afgift udgør. Du kan eventuelt forsøge at klage over den manglende oplysning og kræve erstatning hos Klagenævnet for ejendomsformidling (som du kan læse mere om i linjens emnedel - helt nøjagtig i emne nr. 173).

Med venlig hilsen

Erik Frodelund