Garanti på vinterhave

Vi fik for lidt over et år siden bygget en vinterhave af et firma som på dette tidspunkt hed AAA. Firmaet har imidlertid skiftet navn til DDD, men indehaveren er stadig den samme, nemlig F.H.

Inden vi handlede sikrede vi os en skriftlig 10 års garanti på vinterhaven. De fejl og mangler der har været lige siden vinterhaven stod "færdig", har vi klaget over både skriftligt som mundtligt, lige meget har det hjulpet. Hver gang vi har kontaktet manden siger han, at han ingen penge har, men hvor bliver vores garanti så af spørger vi, og hvis han ingen penge har, hvordan kan han så fortsætte med at bygge vinterhaver. F. H. har selv besigtiget vinterhaven og lovet, at fejlene selvfølgelig skulle udbedres, men det er desværre ikke blevet til andet end snak.

Vores spørgsmål er, hvorvidt vores garanti overhovedet har nogen værdi længere, nu hvor firmaet har skiftet navn ?

Håber De kan være os behjælpelig med dette, på forhånd mange tak !
 

Svar

Hvis AAA var et anpartsselskab, og dette er gået konkurs, har I desværre mistet jeres krav, hvis der ikke er dividende i konkursboet.

Hvis AAA derimod var et personligt firma, hæfter firmaets indehaver F.H.. Han kan ikke slippe ud af sine garantiforpligtelser ved at lade sit firma skifte navn.

I må på fakturaen og den skriftlige garanti kunne se, om der var tale om et Aps eller et personligt firma. Hvis der intet var anført, må I have ret til at forudsætte, at I har købt vinterhaven af et personligt drevet firma, og i så fald hæfter F. H. personligt fortsat for garantien.

Jeg vil i øvrigt råde jer til at rette henvendelse til en advokat, som kan bistå jer med en sag om udbedring af manglerne. Der skal sikkert afholdes syn og skøn.

Jeres retshjælpsforsikring dækker efter al sandsynlighed en stor del af sagsomkostningerne. Det kan du læse mere om på emne nr. 165.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg